Langt fra centrum ....

VIII international skulpturudstilling i Ølgod
20. maj til den 24. september 2017
Dansk Billedhuggersamfund og Skulptur Ølgod

Vedtægter

§1. Foreningens navn er Skulptur Ølgod og dens hjemsted er Ølgod by Varde Kommune.

§2. Skulptur Ølgod har følgende formål:
At inspirere lokalbefolkningen med kvalitetskunst.
At fremme kendskab og udbredelse til danske billedhuggere..
At fremme samarbejdet mellem erhvervsliv - og kulturlivet i Ølgod.
At udvikle tradition for skulpturudstilling i Ølgod.
At ”placere Ølgod på landkortet” og give byen et godt image.
At skabe omtale af Ølgod.
At give folk lyst til at bosætte sig i Ølgod.

§3 Midlet er:
At der i samarbejde med Dansk Billedhuggersamfund afholdes skulpturudstilling i Ølgod by i ulige år.

§4. Bestyrelsen består at 5 medlemmer.
2 medlemmer udpeget af Ølgod Håndværker - og Handelsstandsforening
2 medlemmer udpeget af Kulturdageforeningen i Ølgod
1 medlem af Dansk Billedhuggersamfund
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasser og koordinator.
Bestyrelsen har mulighed for at trække forskellige kapaciteter ind udefra.

§5. Dansk Billedhuggersamfund er ansvarlig for kvaliteten i kunsten og det kunstneriske islæt i udstillingerne

§6. Skulptur Ølgod er ansvarlig for at indsamle midlerne til gennemførelse af skulpturudstillinger, ved at søge fonde og sponsorer og offentlige midler.

§7. Der aflægges revideret regnskab efter hver udstilling.

§8. Vedtægtsændringer sker ved simpelt flertal.

§9. Hvis Skulptur Ølgod opløses, skal evt. midler bruges til indkøb af skulpturer til Ølgod
By.

Ølgod Håndværker - og Handelsstandsforening
Kulturdageforeningen i Ølgod
Dansk Billedhuggersamfund